• Janusz Korczak

    • Janusz Korczak, znany również jako Henryk Goldszmit, był wybitnym pedagogiem, lekarzem, pisarzem i działaczem społecznym, urodzonym w 1878 roku w Warszawie. Jego praca nad humanizacją edukacji i praw dziecka zyskała mu międzynarodowe uznanie.

     Jako pisarz, Korczak był autorem wielu książek dla dzieci, w tym słynnej powieści "Król Maciuś Pierwszy". Jednak to jego praca jako dyrektora Domu Sierot w Warszawie, gdzie konsekwentnie realizował swoje idee w praktyce, przyniosła mu największe uznanie.

     Janusz Korczak zginął w obozie zagłady Treblinka w 1942 roku, odmawiając opuszczenia dzieci, którymi się opiekował. Jego dziedzictwo w postaci wartości humanistycznych i oddania prawom dziecka nadal inspiruje nauczycieli i pedagogów na całym świecie, czyniąc go wzorem patrona dla wielu szkół i placówek oświatowych.

    • Janusz Korczak i prawa dzieci

    • Wiele idei, które Korczak głosił – takie jak zasada godności dziecka, jego praw, dialogu jako metody wychowawczej, podążania za dzieckiem czy samorządności instytucji wychowawczych – to dziś rzeczy oczywiste. Jako jeden z pierwszych w świecie mówił o prawach dzieci. Wychowaniu przez przymus przeciwstawiał wychowanie przez szacunek, wolność i dialog, pobudzające osobowość i charakter.

     Wierzył w człowieka, w piękno, dobro i sprawiedliwość – i w to, że wychowanie powinno pomagać dziecku odkryć te wartości w sobie. To podejście jest potrzebne w edukacji także dzisiaj – może nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne im. Janusza Korczaka
   • Rogatkowa 50
    04-773 Warszawa
    Poland
   • Sekretariat czynny w godz. 8:00 - 15:00
   • 22 615 25 67
   • 733 441 844
   • dyrektor@liceum337.pl
    m.darska@liceum337.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych